• Startsida
  • / Bekämpning av invasiva och främmande arter i Väsby

Bekämpning av invasiva och främmande arter i Väsby

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med naturvård. I det ingår att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som både kommunen och invånarna har ansvar för.

Närbild på invasiva arten jättelokan. Den är grön med vita toppar.

Jätteloka är listad som en invasiv främmande art.

Upplands Väsby kommun bekämpar flera olika invasiva arter på den mark som kommunen sköter. Privata fastighetsägare måste själva bekämpa den på sin egen tomt eller fastighet. Längs statliga vägar och järnvägar, inom väg- respektive banområde, ansvarar Trafikverket för bekämpningen.

Så sprids främmande arter

Människor har sedan länge flyttat arter från en plats till en annan. Det uppstår ibland problem när en främmande art sprids i naturen där den inte funnits naturligt. Om arten sprids och konkurrerar ut befintliga arter i den nya miljön, kan arten bli invasiv. Invasiva arter kan därför störa ekosystem och minska den biologiska mångfalden. De kan också orsaka skador på odlingar, byggnader och trädgårdar.

Invasiva arter i Väsby

De invasiva växter som förekommer i kommunen och som är med på EUs förbudslista är jätteloka och jättebalsamin. Andra invasiva växter är också blomsterlupin, parkslide och vresros. Dessa arter är ännu inte med på EUs lista men är kända som problematiska arter. Naturvårdsverket rekommenderar därför att avstå från att plantera och istället försöka förhindra spridning.

Fler invasiva och främmande arter finns att läsa om i artfaktas webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad kan du göra?

Rapportera in - Det är viktigt att få bort invasiva arter direkt när de hittas och därmed hindra arterna från att spridas. Om du ser en invasiv växt på din mark eller mark som tillhör kommunen bör du rapportera in dem till artportalen.

Rapportera en invasiv art. Länk till annan webbplats.

Tänk på vad du planterar - När du väljer växter till din trädgård bör du vara försiktig så att du inte planterar en art som är invasiv. Vad du gör som privatperson spelar stor roll och vi kan alla hjälpas åt.

Läs mer om vad du kan göra för att hindra spridning på naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

När du rensar din trädgård - Har du invasiva växter som du rensat ut i din trädgård kan du lämna dem på Smedbys återvinningscentral.

Läs om kommunens naturvård. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024