• Startsida
  • / Väsbys värdefulla ekar räddade

Väsbys värdefulla ekar räddade

Ett hundratal ekar i Upplands Väsby, somliga över 500 år gamla, har räddats för framtiden. Upplands Väsby kommun är klar med det fleråriga arbetet att restaurera ekmiljöer vid Sydvästra Fysingen intill Löwenströmska sjukhuset.

Bild på ett ekträd underifrån, i Sydvästra Fysingen.

Sugen på eksafari? Då är Sydvästra Fysingen rätt plats för dig! Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun har genomfört en rad åtgärder i naturen för att bevara de värdefulla ekarna vid Sydvästra Fysingen. Målet har också varit att göra naturen tillgänglig för att fler ska kunna hitta dit och njuta av den vackra naturen med ekarna, blommorna i hagarna och sjön Fysingen.

Genom att ta bort de träd som skuggar ekarna och återigen låta kor och får beta på de tidigare igenvuxna hagmarkerna kommer de gamla grova ekarna leva vidare i flera generationer. Samtidigt får de unga ekarna möjlighet att växa till sig och bli ersättningsträd för framtiden, säger kommunens naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Viktig för insekter

Eken kan utgöra en livsmiljö för uppemot 1 000-1 500 arter. Insatsen för ekmiljöer berikar landskapets växt och djurliv.

Upplands Väsby har en fantastisk natur i Sydvästra Fysingen och det är en skatt som vi ska vara rädda om, både för den biologiska mångfaldens och vår egen skull. Jag tycker att alla Väsbybor ska passa på att besöka området och se hur vackert det har blivit. Det här är miljöer som är till för alla som uppskattar det lugn som den här sortens naturmiljöer erbjuder oss människor, säger Margareta Hamark (L) som är ordförande i klimat-, miljö-, och hållbarhetsutskottet.

Sydvästra Fysingen har naturmiljöer med mycket höga naturvärden. Just där finns flera av de arter och naturtyper kommunen valt att ta ett särskilt ansvar för. Bland dessa finns backsippa som trivs i de torra gräsmarkerna och den bredbandade ekbarkbocken som har områdets ekar som livsmiljö.

Populärt friluftsområde

Området är också mycket populärt för friluftsliv. Där kan man vandra, bada, springa, cykla och fågelskåda med utsikt över Fysingen. Den som har tur kan få höra den ovanliga fågeln sommargylling sjunga bland ekarna.

Upplands Väsby kommun har sedan flera år en skötselplan som innefattar åtgärder för att bevara områdets biologiska mångfald, samt öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet. Men historiskt har det varit långt ifrån självklart; Området hade under många år en eftersatt skötsel vilket gjorde att flera hagmarker och lundar växte igen, med låg tillgänglighet som följd. 2016 inledde Upplands Väsby kommun ett samarbete med Stiftelsen Löwenströmska lasarettet som äger marken vid Sydvästra Fysingen. Sedan dess har kommunen hjälpt stiftelsens fastighetsförvaltare Locum att förvalta områdets mest skyddsvärda naturmiljöer.

Ekträden vid Sydvästra Fysingen har en central roll för den viktiga biologiska mångfalden och utgör en viktig länk i det nätverk av ekar som sträcker sig genom Rösjökilen och Järvakilen, från Sigtuna till Vallentuna. Därför har det varit så viktigt att just dessa ekar får vård, säger Henrik de Joussineau och tillägger:

Det är mäktigt att se träd från Gustav Vasas tid, de har verkligen en historia att berätta. Samtidigt gläds vi åt de nya unga ekarna som växer upp och i framtiden ska ersätta de gamla grova ekarna. Nu gäller det bara att vi fortsätter att ta hand om och sköter området så både natur- och friluftsvärden finns kvar för framtida generationer.

Film från Sydvästra Fysingen Länk till annan webbplats.

Sydvästra Fysingen på naturkartan.se Länk till annan webbplats.

När du besöker Sydvästra Fysingen

  • Elda eller grilla gärna, men bara på iordningställda grillplatser
  • Visa hänsyn till betande djur
  • Köp fiskekort om du tänker fiska i sjön
  • Rid och cykla gärna, men bara på grusade gångvägar
  • Ha kontroll över din hund, även när den inte är kopplad
  • Håll rent och ta med ditt skräp hem
Senast uppdaterad: 10 juni 2024