• Startsida
  • / Tillgänglighetsanpassning av lekplats Abborrgränd
Pågående arbete

Tillgänglighetsanpassning av lekplats Abborrgränd

Lekplatsen kompletteras med gunga och sandlekbord anpassade för rullstolar.

Var pågår arbetet?

Lekplats Aborrgränd.

När pågår arbetet?

Arbetet är väderberoende och beräknas pågå fram till hösten 2024.

Så påverkar det dig

Delar av lekplatsen kommer stängas av under vissa perioder.

Syftet med arbetet

Arbetet syftar till att skapa möjligheter för alla barn att kunna använda lekplatsen.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024