• Startsida
  • / Vägarbete korsningen Frejavägen / Bragevägen
Pågående arbete

Vägarbete korsningen Frejavägen / Bragevägen

Arbeten med att förbättra framkomligheten för gående och cyklister pågår i korsningen Frejavägen / Bragevägen.

Var pågår arbetet?

Korsningen Frejavägen/Bragevägen.

Vägarbetets plats på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

När pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå till och med vecka 22.

Så påverkar det dig

Det kan innebära begränsad framkomlighet för biltrafik i området. Var uppmärksam på aktuell skyltning.

Syftet med arbetet

Arbetet görs för att förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Senast uppdaterad: 12 april 2024