• Startsida
  • / Vägarbete Sandavägen/Breddenvägen
Pågående arbete

Vägarbete Sandavägen/Breddenvägen

Framkomligheten för gående och cyklister ska förbättras vid övergångsstället nära korsningen Sandavägen / Breddenvägen.

Var pågår arbetet?

Arbeten kommer utföras vid övergångsstället nära korsningen Sandavägen/Breddenvägen.

Sandavägen/Breddenvägen på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

När pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå till och med vecka 22.

Så påverkar det dig

Arbetet innebär tidvis begränsad framkomlighet för biltrafik. Risk för köbildning på Sandavägen och Breddenvägen, speciellt vid tider med mycket trafik. Omfattningen och förekomsten av avstängningar kommer skifta; var uppmärksamma på aktuell skyltning.

Syftet med arbetet

Syftet med arbetet är att förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Senast uppdaterad: 12 april 2024