Pågående arbete

Arbeten på Finspångsvägen

Nu färdigställs delar av Finspångsvägen med nya kantstöd, gång-och cykelbana och ny belysning. Vi gör även ledningsarbeten för dagvatten och vatten-och avlopp.

Karta över arbetsområdet

Arbetsområdet är markerat med rött.

Arbetet pågår på Finspångsvägen från Optimusvägen till vallvägen.

Från hösten 2023 har arbetet med den östra delen av området främst pågått. Nu byter vi entreprenör och åtgärdar arbeten som finns kvar och färdigställer hela området.

Efter vinteruppehållet startar arbetet igen i början på maj och beräknas vara färdigt under juli månad.

Vi har öppnat upp en provisorisk gångfålla och planerar att hålla gångfållan öppen genom arbetsområdet så långt det är möjligt med hänsyn till säkerhet under resten av arbetet.

Vid behov kommer alternativa gång- och körvägar till fastigheter och verksamheter skyltas.

Tack för visad förståelse och hänsyn!

Senast uppdaterad: 3 maj 2024