Pågående arbete

Arbete på Grimstaskolan

Vi bygger tillagningskök och matsal på Grimstaskolan.

Var pågår arbetet?

Grimstaskolan, Vårvägen 1.

När pågår arbetet?

Arbetet pågår mellan juni 2024 till november 2025.

Så påverkar det dig

En del av Grimstaskolans parkering används av entreprenören vilket innebär att det finns färre parkeringsplatser vid skolan och sporthallen under tiden arbetet pågår.

Transporter till och från arbetsområdet kan innebära störande ljud.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024