Runbyskolan

Lövstavägen 1, 194 47 Upplands Väsby

Runbyskolan ligger i de västra delarna av Väsby nära bostadsområde och skog. För att gynna lärandet och skapa goda uppväxtvillkor betonar Runbyskolan hälsa, idrott och friluftsliv. Idén bygger på att elever som rör på sig har lättare att ta in kunskaper. Fokus är även på gruppövningar, koordinatsträning och kostmedvetenhet för att eleverna lära sig att vårda sin hälsa. Målet är att varje elev ska må bra och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan har en egen skog som ger utrymme att skapa aktiveringsmöjligheter utöver det vanliga.