Kontakt

Telefon: 08 - 590 973 56
E-post: bollstanas@upplandsvasby.se

Post och besöksadress:

Bollstanäs skola
Stora vägen 80
194 80 Upplands Väsby


Expedition

Susanne Isaksson, rektor. 08 - 590 978 35

Ellinor Allen, biträdande rektor. 08 - 590 978 66

Skoladministratör. 08 - 590 973 56

Vaktmästare, (mån-tors). 08-590 978 29


Skolhälsovård

Skolsköterska. 08-590 978 27

 

Förskoleklass och fritidshem Björken

​Björken 08-590 979 49

Fritidshem ​

​Lönnen 08-590 978 36

Rönnen 08-590 978 38

​Eken ​​08-590 978 31

Tallen 08-590 978 65

Arbetsrum

Lönnen 08-590 978 71

Rönnen ​08-590 978 59

Eken 08-590 978 32

4-5:or Uppe 08-590 976 54

4-5:or Nere 08-590 975 33

Idrott. ​08-590 978 28

Slöjd. 08-590 978 65

 

Övrigt

E-postadress till lärare och fritidspersonal på skolan: fornamn.efternamn@edu.upplandsvasby.se.

Övrig personal kan nås på: fornamn.efternamn@upplandsvasby.se

Undvik att ringa till lärare och fritidspersonal under lektionstid.

Senast uppdaterad: 12 januari 2021