Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för att kunna äga, köpa och sälja mark med tillhörande byggnader. Ägaren av en fastighet kan tillåta andra att använda fastighetens mark genom att teckna olika avtal för arrenden, servitut och andra rättigheter med dem som vill använda hans mark.

Geodataenheten hjälper dig med olika typer av kartprodukter inom Upplands Väsby kommun.
Om du exempelvis behöver en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan, hjälp med husutsättning eller inmätning ska du vända dig till Geodataenheten.

Information om kartor i kommunen

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsregistret. Om du behöver få information om lagfaren ägare för en fastighet ska du vända dig till Lantmäteriet.

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige. Dit vänder du dig till för att ansöka om en förrättning i Upplands Väsby kommun.