Program

Ett planprogram kan tas fram om kommunen bedömer att ett kommande detaljplanearbete underlättas av ett programarbete. Då studeras övergripande frågor som berör ett eller flera planområden. Det kan exempelvis vara trafikfrågor, behov av social service och grönområden samt miljöfrågor.

Nu finns ett förslag till planprogram för hur Vilundaparken ska bli Väsby Idrottsstad. Ett område för idrott och fritid med skola och bostäder.