Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling mot målen.

Elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa. Det ska finnas skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Om du som elev upplever att du har problem med hälsan kan du få hjälp av din skolsköterska eller skolläkare.

Både skolkuratorn och skolpsykologen ingår i elevhälsan på din skola. De finns där för att stötta dig som elev.