Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev. De ska även hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Sköterska och läkare

Om du som elev upplever att du har problem med hälsan kan du få hjälp av din skolsköterska eller skolläkare.

Kurator och psykolog

Både skolkuratorn och skolpsykologen ingår i elevhälsan på din skola. De finns där för att stötta dig som elev.