Resor och inneboende

Om du går i förskoleklass till årskurs nio kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning. Du som är folkbokförd i kommunen, går på gymnasiet och har rätt till studiehjälp kan istället söka om ett ekonomiskt stöd.

Som elev i förskoleklass till nio kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning.

Förskolor och skolor anordnar ibland utflykter som en del av undervisningen. Kostnader för utflykter ska vara frivilliga.

Du som är folkbokförd i Upplands Väsby och går en gymnasieutbildning och är berättigad till studiehjälp kan ansöka om ekonomiskt stöd.