Vuxenutbildning

För dig som är vuxen och vill studera finns det flera olika möjligheter på vuxenutbildningen. Du kan läsa kurser på grundskolenivå och gymnasienivå. Det finns också SFI för dig som är nyanländ.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vuxenutbildningen i Upplands Väsby tillfälligt att gå över till distansutbildning. Detta gäller för sfi, grundläggande och gymnasiala utbildningar.

Samtliga drop-in tider och nivåtester är inställda från tisdag den 17 mars 2020 tills vidare. Det är för att minska risken för eventuell smittspridning.

Behöver du komma i kontakt med oss på vuxenutbildningen, så nås vi via telefon och mejl. Du kan även boka telefonsamtal med studie- och yrkesvägledare.

Du kan ansöka till vuxenutbildningen via vår e-tjänst.

Vuxenutbildningens öppettider

 

OBS! Samtliga drop-in tider och nivåtester är inställda från och med tisdagen den 17 mars 2020 tills vidare. Det är för att minska risken för eventuell smittspridning.

Vill du komma i kontakt med oss på vuxenutbildningen?

Maila oss: vux@upplandsvasby.se

Ring våra studie- och yrkesvägledare under följande telefontider:

OBS! From v.40 har vi nya telefontider. Se nedan

  • Måndag kl. 9.30-11.30 tel. 08-509 017 04 och tel. 08-590 972 24
  • Tisdag kl.13-15 tel. 08-590 972 24 och tel. 08-590 972 69
  • Torsdag kl. 9.30-11.30 tel. 08-590 972 24 och tel. 08-590 972 69
  • Fredag kl. 9.30-11.30 tel. 08-509 017 04 och tel. 08-590 972 24

För andra synpunkter kan du kontakta rektor Bahar Saatchi på vuxenutbildningen.

baharak.saatchi@upplandsvasby.se.  

Adress

Besöksadress: Anton Tamms väg 1, entréplan.

Postadress: Vuxenutbildningen, Anton Tamms väg 1, 194 34 Upplands Väsby.

Välkommen till Lärcentrum Väsby!

Vuxenutbildningens Lärcentrum är tillgängligt för dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun.

Kontakta lärcentrum om du är i behov av stöttning inför eller under dina studier

Vad kan vi göra för dig på Lärcentrum Väsby?

Under dina studier kan du exempelvis få hjälp med...

  • Tillgång till dator och språkstärkande material
  • Anpassningar utifrån dina individuella behov

Vi kan också hjälpa dig att kontakta din skola, samt andra verksamheter som är kopplade till dina studier.


Kontaktuppgifter

Anna-Karin Hultman

Specialpedagog på Vuxentubildningen samt ansvarig för Lärcentrum Väsby

Telefon:08-509 01-724

anna-karin.hultman@upplandsvasby.se


Hitta till Lärcentrum Väsby

Adress: Anton Tamms väg 1, entreplan

194 34 Upplands Väsby

Här kan du läsa om vilket kursutbud som finns på grundläggande- och gymnasienivå och om hur du går tillväga för att läsa kurser.

När du studerar på Vuxenutbildningen har du rätt att få studiemedel. Det är till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som du vänder dig för att ansöka.

Här kan boka tid för ett vägledningssamtal om du planerar att börja studera. Du kan läsa om när du har rätt att studera på vuxenutbildningen. Du kan också lä...

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska.

SFI is an education for those who don´t have Swedish as their first language. You will learn the basics of how to read and write in Swedish.