Medborgarundersökning

Varje år genomför statistikmyndigheten SCB en medborgarundersökning på uppdrag av oss kommuner. I undersökningen får ni som bor i Upplands Väsby kommun tycka till om kommunen och dess verksamheter.

SCB:s undersökning riktar sig till ett slumpmässigt urval av kommunens invånare. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Om du har blivit utvald

Om du har blivit utvald att svara på enkäten hoppas vi att du ser det som en chans att kunna tycka till och påverka. Ditt svar är viktigt för oss. Enkäten kan besvaras genom att fylla i en pappersenkät eller på SCB:s webbplats.

Information om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats..