Medborgarundersökning

Varje år genomför Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning som kommuner kan välja att delta i. Undersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval av kommunens invånare.

De invånare som svarar på undersökningen får tycka till om kommunen utifrån 26 frågeställningar. Resultatet presenteras inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Om du har blivit utvald att tycka till om din kommun hittar du mer information och kan besvara enkäten på Statistiska centralbyråns webbplats.

Medborgarundersökningen hos Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats

Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Kommunens verksamheter.

Kommunen som en plats att bo och leva på.