Finplanering av Fyrklövernområdet under 2023

Arbetet med att göra Fyrklövernområdet klart fortsätter. Under 2023 pågår det i stora delar av området.

Kommunen arbetar vidare med att göra Fyrklövernområdet helt klart . Under året kommer arbeten att pågå i stora delar av området. Ytorna öppnas upp i takt med att de blir klara.

Finplaneringen är byggarbetets sista steg. Området görs då i ordning med nya markbeläggningar och kantsten, belysning och planteringar.

De grönmarkerade områdena i kartbilden nedan beräknas bli klara till sommaren 2023. Blåmarkerade områden färdigställs under hösten eller innan vintern 2023.

Arbetsområdenas utbredning och avspärrningar ändras i takt med att delar blir klara. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Kartbild över Fyrklövernområdet med områden som arbetas på under 2023 utmärkta.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 20 april 2023