Blå parken

Väsbys nya stadspark Blå parken började byggas 2017 och öppnades våren 2020. Här finns plats för skoj, umgänge och avkoppling – oavsett var i Upplands Väsby du bor.

Namnet Blå parken är ett resultat av en namntävling. Väsbyborna fick först komma med förslag på namn till parken. Sedan fick alla medborgare möjlighet att rösta på det förslag som man gillade bäst. Blå parken var en klar vinnare, med en fyndig koppling till de Blå husen och parkens vattentema.

Bild

Vy över Blå parken. Illustration: Funkia

  • 940 kvadratmeter ängsmark
  • 3 485 kvadratmeter gräsmatta
  • 1 linbana
  • 153 träd varav 77 är nyplanterade
  • 1 grillplats med 3 grillar
  • 270 kvadratmeter stort bryggdäck

Blå parken och stråket uppfyller 25 av kommunens 33 strategier för en hållbar framtid.

Hållbarhet är genomgående för utformningen av parken. Dammen är konstruerad så att den kan hantera kvarterens dagvatten. Vattnet kommer att rinna i en öppen ränna genom kvarteren, ner till dammen.

Lekparken har ett vatten-tema och en tydlig hållbarhetsprofil. Den är placerad ut mot centrum och torget.

Illustration av parken och dammen

Parken och dammen. Illustration: Funkia

Reparationsarbetena i dammen har pausas tills vidare. Flera försök har gjorts för att reparera dammen och få den tät, men dessa har inte gett önskat resultat.

På sikt behöver dammen byggas om för att klara perioder av torka utan att färskvatten behöver fyllas på. Kommunen ser nu över vilka alternativ som finns, med hänsyn till nya kunskaper och förutsättningar.

Längs stråket finns det plats för umgänge och avkoppling i bästa läget för eftermiddags- och kvällssol.

Illustration av stråket

Stråket. Illustration: Funkia

Centralt i parken finns det en öppen yta med plats för aktiviteter och tillställningar – både för vardag och fest.

Illustration av torget och parken

Torget och parken. Illustration: Funkia

De delar av Blå gatan och Drabantgatan som ansluter till Blå parken är utformade som gångfartsområden. Det innebär att olika typer av trafikanter kommer dela på den gemensamma ytan. Trafiken i ett gångartsområde sker på fotgängarnas vilkor.

Illustration av gångfartsområdet

Gångfartsområdet. Illustration: Funkia

Senast uppdaterad: 22 november 2023