Pågående arbeten

Här listar vi de arbeten som pågår i projekt Väsby Entré. Bland annat pågår arbeten i Järnvägsparken, där detaljplanen vann laga kraft 2017.

Kulturbyggnaden Henriksborg som har renoverats i Järnvägsparken

Henriksborg är en av de kulturbyggnader som renoverats i Järnvägsparken. Bild: Upplands Väsby kommun

Renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Vi har tillsammans med Väsbyhem renoverat de gamla trähusen Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla i Järnvägsparken. Husen har i ett första skede renoverats utvändigt. Grund, tak, fönster och fasader har rustats upp. Nu planerar Väsbyhem hur byggnaderna ska renoveras invändigt.

I nästa steg kommer kommunen i samarbete med Väsbyhem rusta upp parken som omringar husen. Med verksamheter i byggnaderna och en finare parkmiljö kommer tryggheten i området att öka.

Husen är cirka 150 år gamla och hör därmed till de äldsta bevarade byggnaderna i Upplands Väsby. Husen ägs av Väsbyhem sedan juni 2021. 

Senast uppdaterad: 10 maj 2023