Kontakt

Expedition

08-590 976 56, telefontid 08.00 - 15.30

Postadress & besöksadress

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Skolledning

Monica Haag Gunnars, rektor, 08-590 97 126,

Arbetslagsledare

Karolina Widefalk, lärare, 08-590 976 56


Senast uppdaterad: 20 oktober 2021