Nordanskolans vision

På Nordanskolan arbetar lärare/pedagoger och övrig personal utifrån visionen att elever på Nordanskolan ska ha möjlighet att få lära och utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar få den hjälp och stöd som hen behöver.

Våra ledord:

  • Trygghet: Jag är sedd och får vara den jag är!
  • Utveckling: Jag lär mig nya saker hela tiden!
  • Team: Tillsammans med andra når jag längre och blir starkare!
  • Framgång: Jag vill, jag kan, jag vågar!
Senast uppdaterad: 24 januari 2024