Våld i nära relationer

Är du utsatt för hot eller våld från någon du känner? Blir du arg eller våldsam mot någon i din närhet? Det finns stöd och hjälp att få av kommunen.