Våld i nära relationer

Är du utsatt för hot eller våld från någon du känner? Blir du arg eller våldsam mot någon i din närhet? Det finns stöd och hjälp att få av kommunen.

Du kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Du kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.