Missbruk

Du som har alkohol- eller narkotikaproblem kan genom beroendeenheten få stöd och hjälp att komma ifrån dina missbruksproblem. På beroendenheten arbetar vi med utredning, vård och behandlingsinsatser för vuxna över 20 år. Du som anhörig erbjuds också stöd.

Om du vill ha stöd att ta dig ur ett missbruk eller beroende, eller om du är anhörig är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post. Vi ringer upp dig eller svarar på ditt meddelande inom 24 timmar på vardagar.

Kontakten med beroendeenheten är frivillig och baseras på socialtjänstlagen. Undantag finns enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Kontakt beroendeenheten

Telefon: 08-590 977 75
E-post: beroendeenheten@upplandsvasby.se
Stödlinjen: 08-509 017 00 tisdag och torsdagar 10.00-12.00

Öppettider

måndag 08.00–18.00
tisdag-torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–15.00

Kommunens beroendeverksamhet

Beskriver beroendeenhetens verksamhet

Bilden illustrerar vad som händer när du kontaktar oss för hjälp för ditt missbruk.

Du vill ha information, stöd och rådgivning

 • Stödlinjen
  Stödlinjen erbjuder information, stöd och rådgivning över telefon till personer med missbruk av alkohol eller droger.
 • Stödsamtal
  Du kan träffa en behandlare upp till fem gånger för råd- och stödsamtal gällande beroendeproblematik utan beslut från en socialsekreterare. Samtalen syftar till att du ska få stöd och rådgivning kring hur du kan hantera din beroendeproblematik. Om du efter fem samtal är i behov av ytterligare stöd kan behandlaren lotsa dig vidare.

Du vill ansöka om hjälp

Om du vill ansöka om behandling erbjuder vi dig en besökstid inom en vecka. Tillsammans med dig gör en socialsekreterare en bedömning för att kartlägga behov och beslut om eventuell insats. Vi erbjuder i första hand insatser i öppenvård (se illustration nedan), men kan också erbjuda vård på behandlingshem.

Som stöd i utredningen finns

SIP-möten: Olika parter som kommun och region samlas för att planera insats och behandling tillsammans med dig. Även anhöriga kan närvara.

ASI- standarliserat bedömningsmedod: Tillsammans med dig gör vi en bedömning i intervjuform av vilket stöd du behöver.

Möjliga insatser

Bilden ovan visar olika insatser som kan hjälpa dig i din problematik. Efter att utredningen är klar kan vi fatta beslut om eventuella insatser.

Boendeformer med stöd

 • Utslussningsboende
 • Bostad först
 • Försöksboende

Behandling i öppenvård

Det finns behandling som sker individuellt samt i grupp. Behandlingen sker i öppenvård.

Vård och boende utanför hemmet

Ibland behövs det vård utan för det egna hemmet, när öppenvård inte är tillräckligt. Om utredningen visar det så kan vård på ett HVB-hem beviljas. Du bor då under den tid som överenskommits på ett HVB-hem där du får stöd dygnet runt.

 • HVB-omvårdnad
 • HVB-utredning
 • HVB-behandling

Kommunens behandling i öppenvården

behandling i öppenvård

Bilden ovan beskriver vilken behandling som kommunen kan erbjuda i öppenvården. Behandling kan utföras individuellt eller i grupp och kräver ett beslut om beviljad insats.

 • 12-stegsbehandling
 • Kognitiv behandlingsterapi – KBT
 • Acceptance and Commitment Therapy – ACT
 • Kontaktmannaskap
 • Återfallsprevention
 • Trygghetsstöd

Regionens beroendemottagning

Regionens beroendemottagning kan också erbjuda stöd och hjälp till dig som är 18 år eller äldre och har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel. Mottagningen finns på Anton tamms väg 3, plan 6 i Upplands Väsby.

Mottagningen erbjuder

 • Medicinsk utredning och behandling
 • Psykologiska utredningar
 • Underhållsbehandling med läkemedel
 • Arbetsterapeutiska utredningar/bedömningar/behandlingar

Du som är anhörig till personer som har problem med alkohol, droger, läkemdel eller som har ett spelbeorende kan få mer information och stöd på beroendecentrums webbplats. Länk till annan webbplats.

Anhörig till någon med beroendeproblematik

Det finns mycket stöd att få som anhörig till en person med beroendeproblematik. Stödet erbjuds dig som är 18 år eller äldre. Stödet syftar till att ge kunskap om alkohol- och drogberoende och dess påverkan på dig och din familj, med målsättning att du ska få ökade insikter samt att du kan förbättra din egen livssituation. Du kan erbjudas individuellt stöd eller delta i en anhörigcirkel.

Information om anhörigstöd

Unga och missbruk

Det finns olika alternativ till stöd och råd för dig som är ung och befinner dig i riskzonen för att utveckla ett missbruk eller som missbrukar alkohol eller narkotika.

Mini-Maria vänder sig till ungdomar upp till 20 år som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett missbruk eller som missbrukar alkohol eller narkotika. Mottagningen vänder sig även till ungdomar som lever i familjer där det förekommer missbruk. Ungdomar, föräldrar, kamrater, skola eller andra som har frågor runt detta är välkomna att ta kontakt.

Kontakt och öppettider

Mini-Maria har öppet måndag 09.00–18.00, tisdag, onsdag och torsdag 07.00–15.00 samt fredag 07.00–12.00.

Mini-Marias besöksadress är plan 3 på Industrivägen 22 B i Upplands Väsby. Du kontaktar Mini-Maria via e-post mini-maria@upplandsvasby.se.

När mottagningen är stängd hänvisas alla akuta ärenden till Maria ungdom, 08-123 474 10.

Information om och till unga som har problem med alkohol och andra droger. Länk till annan webbplats.

Ungdomsteamet erbjuder dig som ungdom upp till 20 år eller dig som förälder flera alternativ när du behöver hjälp och stöd. Ungdomsteamet har socionomer med erfarenhet av behandling för ungdomsmissbruk. Insatserna är biståndsprövade och utredning hos en socialsekreterar ligger till grund för beslut.

Alkohol- och drogbedömning

En alkohol- och drogbedömning ingår som en del av en utredning där ungdomsteamet tillsammans med ungdomen kartlägger dennes alkohol- och drogvanor.

Haschavvänjningsprogram (HAP)

Haschavvänjningsprogrammet är en manualbaserad behandlingsmetod för ungdomar med ett haschmissbruk.

Samtal om cannabis

Samtal sker med ungdom och föräldrar eller bara föräldrar. Samtal förs kring cannabis som preparat och hur det påverkar ungdomen fysiskt, psykiskt och socialt.

Vägvalet påverkansprogram

Vägvalet är ett påverkansprogram för ungdomar som begått brott eller som befinner sig i riskzon för kriminalitet. Programmet utförs individuellt.

Vill du diskutera, minska, eller sluta med ditt sexköpande eller sexberoende? Genom vår behandlingsenhet KAST (köpare av sexuella tjänster) kan du få hjälp.

Du kan vända dig till oss om du

 • köper sexuella tjänster
 • porrsurfar
 • har funderingar kring sexköp
 • upplever att du har ett sexmissbruk.

Du kan få samtalsbehandling och rådgivning via telefon, e-post eller besök hos oss. Vi erbjuder individuell kontakt eller tillsammans som par eller familj. Du som anhörig är också välkommen att höra av dig för råd och stöd, oavsett om din partner har kontakt med oss eller inte.

 

Du kan vara helt anonym och alla besök är kostnadsfria. ­

Information till dig som vill veta mer om KAST Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 mars 2023