Nyheter

 • Löpare som springer iväg på löparbana.

  Upplands Väsby kommun växlar upp och stärker näringslivet

  Upplands Väsby kommun genomför en flerårig satsning på att stärka det lokala näringslivet och ge ett... Upplands Väsby kommun genomför en flerårig satsning på att stärka det lokala näringslivet och ge ett mer aktivt st... Upplands Väsby kommun genomför en fleråri...
 • Förändringar med anledning av att ledningsperson vaccinerats för covid-19

  Chefen för social- och omsorgskontoret som vaccinerats för covid-19 har i samförstånd med kommundirektören valt att träda åt sidan under den pågående utredningen. Chefen för social- och omsorgskontoret som vaccinerats för covid-19 har i samförstånd med kommundirektören valt att träda åt sidan under den pågående utredningen. Chefen för social- och omsorgskontoret som vaccinerats för covid-19 har i samförstånd med kommundirektören valt att träda åt sidan under den pågående utredningen.
 • Person som bygger på ett hus.

  Väsbybor får mer insyn i bygglovshantering

  En Väsbybo som söker bygglov ska enkelt kunna följa varje steg via sin mobil. Mer insyn och ännu kor... En Väsbybo som söker bygglov ska enkelt kunna följa varje steg via sin mobil. Mer insyn och ännu kortare handläggn... En Väsbybo som söker bygglov ska enkelt k...
 • Kajsa Undin som är kommunens första MAR.

  Väsbys första MAR sätter fokus på rehabilitering

  Kajsa Undin blir Väsbys första medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR. I sin roll ska hon säke... Kajsa Undin blir Väsbys första medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR. I sin roll ska hon säkerställa att äl... Kajsa Undin blir Väsbys första medicinskt...
 • Byggnadsarbetare som snickrar på taket till ett kommande hus.

  Nytt samarbete i Väsby ska ge 375 nya jobb

  Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion sjösätter projektet Tillväxt Väsby med målet att skapa 375... Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion sjösätter projektet Tillväxt Väsby med målet att skapa 375 nya jobb. Med... Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion...