Nyheter

  • Exteriör bild av Messingen med sin entré.

    Allt ljus på sverigefinnar i ny utställning

    Snart öppnar utställningen När Finland kom till Sverige. Biblioteket i Messingen sätter fokus på sve... Snart öppnar utställningen När Finland kom till Sverige. Biblioteket i Messingen sätter fokus på sverigefinnarnas... Snart öppnar utställningen När Finland ko...