Nyheter

  • Bild på en väg och längs vägen står flera hus

    Mätsäsongen för radon är här

    Det kan finnas skadligt höga halter av radon i alla typer av hus. Därför är det viktigt att göra en... Det kan finnas skadligt höga halter av radon i alla typer av hus. Därför är det viktigt att göra en radonmätning i... Det kan finnas skadligt höga halter av ra...
  • Den nya gång-och cykeltunneln som byggs under Mälarvägen mellan Arkadstråket och Stallgatan.

    Väsbybor, tack för alla fina bidrag till nya tunneln

    Under sommaren har kommunen samlat in förslag och kreativa idéer från Väsbys barn och unga till den... Under sommaren har kommunen samlat in förslag och kreativa idéer från Väsbys barn och unga till den nya tunneln so... Under sommaren har kommunen samlat in för...