Nyheter

 • En kvinna sätter på sig munskydd.

  Munskydd obligatoriskt under arbetspass för omsorgpersonal

  Upplands Väsby inför obligatorisk användning av munskydd igen och även besöksrestriktioner till äldr... Upplands Väsby inför obligatorisk användning av munskydd igen och även besöksrestriktioner till äldreboenden och L... Upplands Väsby inför obligatorisk användn...
 • En utmärkelse med texten Bäst tillväxt 2022 som en tredje plats för Upplands Väsby kommun

  Upplands Väsby på tredje plats i Bästa tillväxt 2022 i Stockholms län

  För åttonde gången sedan 2007 hamnar Väsbys företag bland de tre bästa kommunerna som visar på en br... För åttonde gången sedan 2007 hamnar Väsbys företag bland de tre bästa kommunerna som visar på en bred och stabil... För åttonde gången sedan 2007 hamnar Väsb...
 • Två barn som skrattar och i bakgrunden syns små hus från lekplatsen Väsby Weksträder.

  Flerårsplanen beslutad och nämnder valda

  Fokus för kommande tre år är kvalitet i omsorgen, elevers betyg, trygghet och ett brett utbud av kul... Fokus för kommande tre år är kvalitet i omsorgen, elevers betyg, trygghet och ett brett utbud av kultur och fritid... Fokus för kommande tre år är kvalitet i o...
 • Skylt inifrån Messingen med texten Väsby Nya Gymnasium.

  Språkintroduktionen åter till VNG

  Elever inom Språkintroduktionen, SPI, kommer att åter ha sina undervisningslokaler hos Väsby Nya Gym... Elever inom Språkintroduktionen, SPI, kommer att åter ha sina undervisningslokaler hos Väsby Nya Gymnasium. Det ha... Elever inom Språkintroduktionen, SPI, kom...
 • En hand som håller en ordförandeklubba i trä.

  Kommunstyrelsens utskott och råd valda

  Klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet valdes till nytt utskott för kommunstyrelsen. Dessutom blir... Klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet valdes till nytt utskott för kommunstyrelsen. Dessutom blir tidigare milj... Klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet...
 • Mathias Bohman, Margareta Hamark och Roland Storm utanför Messingen i centrala Väsby.

  Nytt politiskt styre i Upplands Väsby

  Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokrater... Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokraterna, Väsbys Bäs... Upplands Väsbys nya styre för mandatperio...
 • Två bilder som visar flerbostadshuset, före och efter justeringarna. Huset skulle till en början ha en fasad bestående av ljus betong med en slätare struktur i entréplanet. I stället omarbetades fasaden som nu fått en yta beklädd med ljust tegel.

  Nya flerbostadshus ger liv åt äldre stilar

  Kommunens strävan att bygga mer av vad Väsbybor vill se börjar märkas i stadsbyggandet. Det nya fler... Kommunens strävan att bygga mer av vad Väsbybor vill se börjar märkas i stadsbyggandet. Det nya flerbostadshuset p... Kommunens strävan att bygga mer av vad Vä...
 • Bild tagen på Dragonvägen under en mörkare eftermiddag för att fånga upp hur belysningen.

  Vi vill veta vad du tycker om belysningen i Upplands Väsby!

  Hur påverkar utomhusbelysningen din känsla av trygghet när du rör dig i Upplands Väsby? Genom att ta... Hur påverkar utomhusbelysningen din känsla av trygghet när du rör dig i Upplands Väsby? Genom att ta fram ett nytt... Hur påverkar utomhusbelysningen din känsl...
 • Järnvägsräls och tåg

  Väsby välkomnar förhandling om trafiklösningar runt Arlanda

  Upplands Väsby kommun ställer sig positiv till en Arlandaförhandling. Målet är att påverka utvecklin... Upplands Väsby kommun ställer sig positiv till en Arlandaförhandling. Målet är att påverka utvecklingen av vägnäte... Upplands Väsby kommun ställer sig positiv...
 • Ryggarna på två barn som cyklar på varsin trehjuling. Barnen har overall och mössa på sig.

  Ny förskola i Väsby

  I januari 2023 öppnar Raoul Wallenberg förskola Upplands Väsby. I januari 2023 öppnar Raoul Wallenberg förskola Upplands Väsby. I januari 2023 öppnar Raoul Wallenberg fö...
 • Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling och Elena Ernman från föreningen Väsbys humanitära hjälp till Ukraina.

  Två eldsjälar får lokalt Agenda 2030-pris

  Elena Ernman och Lisa Hofverberg från Väsby har fått det lokala Agenda 2030-priset för sina insatser... Elena Ernman och Lisa Hofverberg från Väsby har fått det lokala Agenda 2030-priset för sina insatser i mottagandet... Elena Ernman och Lisa Hofverberg från Väs...
 • Foto över pendeltågsstationen med flera människor som går kring stationen. I bakgrunden syns fastigheten pyramiden och Messingen.

  Så minskar vi elanvändningen

  Upplands Väsby kommun ser över hur vi kan vara med och minska vår användning av el. Upplands Väsby kommun ser över hur vi kan vara med och minska vår användning av el. Upplands Väsby kommun ser över hur vi kan...
 • Exteriör bild av Vilundabadets entrésida.

  Populära Vilundabadet utreds för att klara framtidens behov

  Vilundabadets popularitet är större än vad någon hade räknat med. Badet används flitigare än vad det... Vilundabadets popularitet är större än vad någon hade räknat med. Badet används flitigare än vad det dimensionerad... Vilundabadets popularitet är större än va...
 • Sandakärret i Sandaskogen som är ett av Väsbys populära naturområden.

  Naturen en räddning under pandemin

  Väsbybor visar på ett stort engagemang för naturen som rekreationsområde. Upplands Väsby kommun fick... Väsbybor visar på ett stort engagemang för naturen som rekreationsområde. Upplands Väsby kommun fick många svar på... Väsbybor visar på ett stort engagemang fö...
 • Fem kvinnor med roliga hattar och jirlanger runt halsen

  Barnet i fokus på Familjecentralen

  Familjecentralen består av flera verksamheter. Under tjugo år har de samverkat för att vägleda famil... Familjecentralen består av flera verksamheter. Under tjugo år har de samverkat för att vägleda familjer, från mamm... Familjecentralen består av flera verksamh...
 • Fotbollshallen i vilundaområdet, sedd ovanifrån.

  Succé för fotbollshallen i Vilunda

  Den nya fotbollshallen som invigdes i Vilundaområdet i våras har mött stor uppskattning. Fotbollspla... Den nya fotbollshallen som invigdes i Vilundaområdet i våras har mött stor uppskattning. Fotbollsplanerna används... Den nya fotbollshallen som invigdes i Vil...
 • Mobilitetshubb längs Tunavägen. På platsen finns parkeringsställ för elsparkscyklar. Här finns också boxar för paketutlämning.

  Mobilitetshubbar på plats i Väsby

  Nu är mobilitetshubbarna på plats i Väsby. Vid de olika stationerna kan allmänheten hyra elsparkcykl... Nu är mobilitetshubbarna på plats i Väsby. Vid de olika stationerna kan allmänheten hyra elsparkcyklar, el-lastcyk... Nu är mobilitetshubbarna på plats i Väsby...
 • Förslaget Color my day är en illustration på musiktema och kommer att pryda väggarna i Musiktunneln.

  Välkommen på invigning av Musiktunneln

  Den nya gång-och cykeltunneln under Mälarvägen är klar och det vinnande förslaget ”Color My Day” pry... Den nya gång-och cykeltunneln under Mälarvägen är klar och det vinnande förslaget ”Color My Day” pryder nu tunneln... Den nya gång-och cykeltunneln under Mälar...
 • Riva morötter i en skål och i bakgrunden syns flera skålar med grönsaker.

  Insatser för att minska matsvinn

  Väsby skola arbetar kontinuerligt med att minska maten som slängs. Väsby skola arbetar kontinuerligt med att minska maten som slängs. Väsby skola arbetar kontinuerligt med att...
 • En äldre kvinna sitter vid ett bord och tittar upp på en yngre kvinna som står bredvid.

  Väsby inför kvalitetspeng inom hemtjänsten

  Kvalitetspeng på 4 000 kronor per brukare delas ut till utförare som uppfyller vissa kvalitetskrav.... Kvalitetspeng på 4 000 kronor per brukare delas ut till utförare som uppfyller vissa kvalitetskrav. Målet är att s... Kvalitetspeng på 4 000 kronor per brukare...
 • Några ungdomar som hänger på en strand. Några står på stranden och några sitter i sin terrängbil utan tak. Flera har sina surfingbrädor med sig. rad på stranden.

  Väsby Startup för dig som vill starta eget företag

  Väsby Startup ger dig som vill starta eget företag kostnadsfri rådgivning och analys av din affärsid... Väsby Startup ger dig som vill starta eget företag kostnadsfri rådgivning och analys av din affärsidé. Väsby Startup ger dig som vill starta ege...
 • En man räcker över en papperspåse och två kaffemuggar till en person som inte syns på bild.

  Bra näringslivsklimat i Väsby

  Nio av tio företagare i Väsby anser att näringslivsklimatet är bra. Det visar en lokal undersökning. Nio av tio företagare i Väsby anser att näringslivsklimatet är bra. Det visar en lokal undersökning. Nio av tio företagare i Väsby anser att n...
 • Händer som håller i pennor sittandes framför ett bord med böcker på.

  Undersökning om ungdomars levnadsvanor

  I år har 504 elever i Väsby svarat på Stockholmsenkäten. I år har 504 elever i Väsby svarat på Stockholmsenkäten. I år har 504 elever i Väsby svarat på Sto...
 • En illustrationsbild av ett av de klassiska kvarteren. Kvarteret liknar byggnader från sekelskiftet 1800-1900.

  På granskning: Detaljplan för kvarteren i klassisk stil

  Nu är detaljplanen för Fyrklövern norr om Mälarvägen ute för granskning. I planen ingår två bostadsk... Nu är detaljplanen för Fyrklövern norr om Mälarvägen ute för granskning. I planen ingår två bostadskvarter och ett... Nu är detaljplanen för Fyrklövern norr om...
 • Färgglad bakgrund med stjärnor. Ovanpå syns texten Funkisfestivalen.

  Anmälan öppen till Funkisfestivalen

  Fredagen den 11 november genomförs Funkisfestivalens deltävling i Väsby. Fredagen den 11 november genomförs Funkisfestivalens deltävling i Väsby. Fredagen den 11 november genomförs Funkis...
 • Översiktsbild över de två kvarteren längs Mälarvägens norra sida (centrumsidan). Längst österut längs Mälarvägen syns parkeringshuset. Intill skymtar skyfallsparken. Illustration: Nils Freckeus Arkitekter

  Klassiska kvarteren säkras med skyfallspark

  En avancerad skyfallspark längs Mälarvägen ska säkerställa att bostäder inte drabbas av översvämning... En avancerad skyfallspark längs Mälarvägen ska säkerställa att bostäder inte drabbas av översvämning i samband med... En avancerad skyfallspark längs Mälarväge...
 • kommunvapnet för Upplands Väsby kommun

  Kom och träffa Väsbys lokala politiker

  Under tre tillfällen i Messingenhuset kan du träffa representanter från alla politiska partier i Upp... Under tre tillfällen i Messingenhuset kan du träffa representanter från alla politiska partier i Upplands Väsby. Under tre tillfällen i Messingenhuset kan...
 • En sjö och en brygga. I bakgrunden syns skog på andra sidan sjön.

  Algblomning vid Kairo och Sättrabadet

  Provtagning av vattenprov i Mälaren vid Kairo- och Sättrabadet visar på aktuell algblomning. Kommune... Provtagning av vattenprov i Mälaren vid Kairo- och Sättrabadet visar på aktuell algblomning. Kommunen avråder från... Provtagning av vattenprov i Mälaren vid K...
 • Gul ryggsäck står framför ett par lila blommor. I bakgrunden syns grönt gräs.

  Skolstart

  Onsdagen den 17 augusti är det terminsstart för skolelever. Onsdagen den 17 augusti är det terminsstart för skolelever. Onsdagen den 17 augusti är det terminssta...
 • En sjö och en brygga. I bakgrunden syns skog på andra sidan sjön.

  Misstänkt algblomning vid Kairo och Sättrabadet

  Kommunen har fått in observationer om misstänk algblomning vid Kairo och Sättrabadet. Vattenprover h... Kommunen har fått in observationer om misstänk algblomning vid Kairo och Sättrabadet. Vattenprover har tagits och... Kommunen har fått in observationer om mis...
 • Blå himmel och solen som strålar.

  Råd vid höga temperaturer

  SMHI varnar för höga temperaturer 20-21 juli. När det är mycket varmt är det extra viktigt att drick... SMHI varnar för höga temperaturer 20-21 juli. När det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket och a... SMHI varnar för höga temperaturer 20-21 j...
 • Vildsvin som tittar in i kameran. I bakgrunden syns grönt gräs.

  Kasta inte dina matrester i naturen

  Matrester som till exempel kallrökt skinka eller korv ska inte slängas i naturen. Genom matrester so... Matrester som till exempel kallrökt skinka eller korv ska inte slängas i naturen. Genom matrester som kastas i nat... Matrester som till exempel kallrökt skink...
 • Hans och Oskar syns på bilden. Oskar håller två verktyg från när graven anlades. Hans håller i en bricka av trä. I bakgrunden syns gravhögen.

  Gravhög från 700-talet återställd

  I parken vid Karlsro finns en gravhög från 700-talet. Gravhögen är nu återställd och öppen för besök... I parken vid Karlsro finns en gravhög från 700-talet. Gravhögen är nu återställd och öppen för besökare. I parken vid Karlsro finns en gravhög frå...
 • Bild med stadsvy på centrala Upplands Väsby kommun

  Ny lag av tobaksfria nikotinprodukter från 1 augusti 2022

  Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen den 21 juni 2022. Det innebär a... Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen den 21 juni 2022. Det innebär att verksamhets... Den nya lagen om tobaksfria nikotinproduk...
 • En närbild på en get som äter gräs.

  Sommarjobbande getter röjer sly

  Under juli kommer 13 getter röja sly nedanför hembygdsgården. Varje söndag i juli kan medborgare bes... Under juli kommer 13 getter röja sly nedanför hembygdsgården. Varje söndag i juli kan medborgare besöka getterna. Under juli kommer 13 getter röja sly neda...
 • Bild på en uteservering med bord och stolar

  Nya möjligheter att skapa uteserveringar

  Nu får restauranger och caféer i Upplands Väsby kommun söka tillstånd att bygga trätrall i anslutnin... Nu får restauranger och caféer i Upplands Väsby kommun söka tillstånd att bygga trätrall i anslutning till deras u... Nu får restauranger och caféer i Upplands...
 • Bild på torget där det finns blommor i urnor, träd och i bakgrunden syns bostadshus.

  Var med och utveckla Hugo Sabels torg!

  Nu finns det planer på att öka trivseln och göra torget mer levande och vi vill gärna veta vad du ty... Nu finns det planer på att öka trivseln och göra torget mer levande och vi vill gärna veta vad du tycker. Nu finns det planer på att öka trivseln o...
 • En ung kvinna är ute och promenerar med en äldre dam. Foto: Mostphotos

  30 ungdomar gör sommaren för Väsbys äldre

  30 ungdomar ska göra sommaren till ett roligt minne för Väsbys äldre. Efter två år med pandemi och r... 30 ungdomar ska göra sommaren till ett roligt minne för Väsbys äldre. Efter två år med pandemi och restriktioner å... 30 ungdomar ska göra sommaren till ett ro...
 • Händer och en groende växt. Ovanför växten är symboler för hållbarhet.

  Upplands Väsby har blivit bättre på miljö

  Upplands Väsby kom på plats 32 när tidningen Aktuell Hållbarhet rankade Sveriges miljöbästa kommuner... Upplands Väsby kom på plats 32 när tidningen Aktuell Hållbarhet rankade Sveriges miljöbästa kommuner. Det är en st... Upplands Väsby kom på plats 32 när tidnin...
 • Tre personer sitter vid ett bord och samtalar med varandra.

  Ny satsning på morgondagens affärsutvecklare

  Väsbybor med affärsidéer ska få hjälp att förverkliga sina drömmar. I höst introduceras Väsby Startu... Väsbybor med affärsidéer ska få hjälp att förverkliga sina drömmar. I höst introduceras Väsby Startup – en affärsu... Väsbybor med affärsidéer ska få hjälp att...
 • På en scen står alla fem medlemmar från bandet Europe, tillsammans med styrelseordförande Oskar Weinmar, konferencier Josefin Sundström och Roland Storm. Nedanför scenen syns en publik.

  Europe invigde hyllningskonstverk under 70-årsfirandet

  Under lördagens firande av Väsby 70 år gästades Väsby av hårdrocksbandet Europe. De fick inviga kons... Under lördagens firande av Väsby 70 år gästades Väsby av hårdrocksbandet Europe. De fick inviga konstverket ”Torsd... Under lördagens firande av Väsby 70 år gä...
 • blomsterlupin på bild

  Bekämpning av invasiva och främmande arter i Väsby

  Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med naturvård. I det ingår att bevara och utveckla den biologis... Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med naturvård. I det ingår att bevara och utveckla den biologiska mångfalden... Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med...
 • En äldre medarbetare sitter med en yngre medarbetare och samtalar vid en arbetsplats.

  Kommunanställda ska lockas kvar tills de fyllt 69

  65-plussare som är anställda i Upplands Väsby kommun ska uppmuntras att stanna kvar tills de fyllt 6... 65-plussare som är anställda i Upplands Väsby kommun ska uppmuntras att stanna kvar tills de fyllt 69. Målet är at... 65-plussare som är anställda i Upplands V...
 • Röd kollektivtrafikbuss på bilväg i centrala Upplands Väsby.

  Uttalande om kollektivtrafiken i Väsby

  Region Stockholm måste förstärka kollektivtrafiken i Väsby efter de neddragningar som gjordes 2015.... Region Stockholm måste förstärka kollektivtrafiken i Väsby efter de neddragningar som gjordes 2015. Det säger komm... Region Stockholm måste förstärka kollekti...
 • En elsparkcykel och en el-lastcykel.

  Snart kommer mobilitetshubbar till Väsby

  I samarbete med Region Stockholm lanserar Väsby ett nytt pilotprojekt i sommar – Mobilitetshubbar. H... I samarbete med Region Stockholm lanserar Väsby ett nytt pilotprojekt i sommar – Mobilitetshubbar. Här kommer du k... I samarbete med Region Stockholm lanserar...
 • Konstverket som står övertäckt i Blå Parken och omgärdas av byggstängsel fram till invigningsdagen på lördag.

  The final countdown: På lördag kommer Europe till Väsby!

  På lördag kommer medlemmar ur hårdrocksbandet Europe till Blå Parken för att avtäcka konstverket som... På lördag kommer medlemmar ur hårdrocksbandet Europe till Blå Parken för att avtäcka konstverket som kommunen best... På lördag kommer medlemmar ur hårdrocksba...
 • Ett utgym med träd och en upp och nedvänd båt i bakgrunden.

  Många Väsbybor tyckte till om tillfälliga utegymmet i Bollstanäs

  Drygt 450 personer svarade på enkäten. Nu kommer svaren bearbetas för att sedan ligga till grund för... Drygt 450 personer svarade på enkäten. Nu kommer svaren bearbetas för att sedan ligga till grund för planeringen a... Drygt 450 personer svarade på enkäten. Nu...
 • Ett bi som sitter på en lila blomma.

  Väsby är näst bästa bivänliga kommun

  Naturskyddsföreningen har tagit reda på vilka kommuner som är bäst på att ta hand om våra vilda bin... Naturskyddsföreningen har tagit reda på vilka kommuner som är bäst på att ta hand om våra vilda bin och pollinatör... Naturskyddsföreningen har tagit reda på v...
 • Brunt matavfallskärl står intill staketet vid en väg, i väntan på sophämtning.

  Håll ditt matavfallskärl fräscht i sommar

  I sommarvärmen kan ditt matavfallskärl börja lukta illa eller drabbas av fluglarver. Här kommer någr... I sommarvärmen kan ditt matavfallskärl börja lukta illa eller drabbas av fluglarver. Här kommer några tips på hur... I sommarvärmen kan ditt matavfallskärl bö...
 • Kvinna som håller i ett gult träningsredskap på ett utegym

   Testa tillfälligt utegym i Bollstanäs och tyck till

  Den 14 april–22 maj finns ett tillfälligt utegym vid Bollstanäs. Där kan du testa utrustningen och s... Den 14 april–22 maj finns ett tillfälligt utegym vid Bollstanäs. Där kan du testa utrustningen och svara på en enk... Den 14 april–22 maj finns ett tillfälligt...
 • Skylt inifrån Messingen. På skylten står det Väsby Nya Gymnasium.

  Ökat intresse för Väsby Nya Gymnasium

  Väsby Nya Gymnasium märker av ett ökat söktryck till skolan. Den positiva uppgången sker efter framg... Väsby Nya Gymnasium märker av ett ökat söktryck till skolan. Den positiva uppgången sker efter framgångsrika åtgär... Väsby Nya Gymnasium märker av ett ökat sö...
 • Bild på skylt

  I Väsby ska det vara smidigt att ta sig fram

  Nu har kommunen en ny trafik- och mobilitetsstrategi. Den sammanfattar hur kommunen ska utvecklas fö... Nu har kommunen en ny trafik- och mobilitetsstrategi. Den sammanfattar hur kommunen ska utvecklas för att skapa mö... Nu har kommunen en ny trafik- och mobilit...