Nyheter

 • Mathias Bohman, Margareta Hamark och Roland Storm utanför Messingen i centrala Väsby.

  Nytt politiskt styre i Upplands Väsby

  Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokrater... Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokraterna, Väsbys Bäs... Upplands Väsbys nya styre för mandatperio...
 • Två bilder som visar flerbostadshuset, före och efter justeringarna. Huset skulle till en början ha en fasad bestående av ljus betong med en slätare struktur i entréplanet. I stället omarbetades fasaden som nu fått en yta beklädd med ljust tegel.

  Nya flerbostadshus ger liv åt äldre stilar

  Kommunens strävan att bygga mer av vad Väsbybor vill se börjar märkas i stadsbyggandet. Det nya fler... Kommunens strävan att bygga mer av vad Väsbybor vill se börjar märkas i stadsbyggandet. Det nya flerbostadshuset p... Kommunens strävan att bygga mer av vad Vä...
 • Bild tagen på Dragonvägen under en mörkare eftermiddag för att fånga upp hur belysningen.

  Vi vill veta vad du tycker om belysningen i Upplands Väsby!

  Hur påverkar utomhusbelysningen din känsla av trygghet när du rör dig i Upplands Väsby? Genom att ta... Hur påverkar utomhusbelysningen din känsla av trygghet när du rör dig i Upplands Väsby? Genom att ta fram ett nytt... Hur påverkar utomhusbelysningen din känsl...
 • Järnvägsräls och tåg

  Väsby välkomnar förhandling om trafiklösningar runt Arlanda

  Upplands Väsby kommun ställer sig positiv till en Arlandaförhandling. Målet är att påverka utvecklin... Upplands Väsby kommun ställer sig positiv till en Arlandaförhandling. Målet är att påverka utvecklingen av vägnäte... Upplands Väsby kommun ställer sig positiv...