Nyheter

 • Bild tagen från invigningen av utställningen

  Skolbarn i Väsby visar vägen för en grönare framtid

  Under hösten har alla elever i årskurs 2-5 kunnat se en kretsloppsteater. Sedan har barnen fått skap... Under hösten har alla elever i årskurs 2-5 kunnat se en kretsloppsteater. Sedan har barnen fått skapa sina egna ek... Under hösten har alla elever i årskurs 2-...
 • Exteriör bild av Väsby skolas fasad

  Renoveringar och nya duschar lyfter Väsbyskolor

  Samtliga kommunala skolor i Upplands Väsby är på väg att få duschbås installerade så att elever kan... Samtliga kommunala skolor i Upplands Väsby är på väg att få duschbås installerade så att elever kan välja att dusc... Samtliga kommunala skolor i Upplands Väsb...
 • Ett barn spelar piano

  Fler elever i kommunala Kulturskolan efter miljonsatsning

  Vår kommunala kulturskola utökar sin verksamhet och går därmed emot trenden med ansträngt ekonomiskt... Vår kommunala kulturskola utökar sin verksamhet och går därmed emot trenden med ansträngt ekonomiskt läge för kult... Vår kommunala kulturskola utökar sin verk...
 • Bilden visar två glada kvinnor där den yngre kvinnan till höger står vid en köksho och har en köksduk i handen.

  Utökad arbetstid stärker äldreomsorgen

  Deltidsanställda på kommunens äldreboenden fick möjlighet att gå upp i arbetstid. På Hedvigsgården h... Deltidsanställda på kommunens äldreboenden fick möjlighet att gå upp i arbetstid. På Hedvigsgården har all omvårds... Deltidsanställda på kommunens äldreboende...
 • På bilden syns ett forntida gravfält med en informationsskylt framför.

  Ny kulturmiljöstrategi på remiss

  Upplands Väsbys förslag på kulturmiljöstrategi är nu ute på remiss. Fram till 9 mars kan du ta del a... Upplands Väsbys förslag på kulturmiljöstrategi är nu ute på remiss. Fram till 9 mars kan du ta del av förslaget oc... Upplands Väsbys förslag på kulturmiljöstr...
 • Svartgul bredbandad ekbarkbock på äventyr i Väsby.

  Kräsen insekt i Väsby vittnar om rik biologisk mångfald

  Den bredbandade ekbarkbocken trivs i Väsby. Nu har den för andra året i rad konstaterats i kommunen.... Den bredbandade ekbarkbocken trivs i Väsby. Nu har den för andra året i rad konstaterats i kommunen. Den sällsynta... Den bredbandade ekbarkbocken trivs i Väsb...