Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken gör det möjligt för dig att ta dig till Upplands Väsby från Stockholm och Uppsala. Den lokala kollektivtrafiken tar dig till de olika kommundelarna.

Till Upplands Väsby kan du ta dig med Storstockholms Lokaltrafiks (SL) pendeltåg från såväl Stockholm som Uppsala. Pendeltågen stannar vid Upplands Väsby station, där många av bussarna i kommunen startar och stannar. Via bussarna kan du ta dig till de olika kommundelarna. På morgon och kväll kan du även ta dig till och från Stockholm via direktbussar som går via E4:an.

Huvudman för kollektivtrafiken är SL. Med hjälp av kommunen planerar SL linjesträckning och tidtabeller för bussar och pendeltåg. Sedan handlas kollektivtrafiken upp och körs av olika genomförare.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024