Om Väsby Makerspace

Väsby Makerspace är arenan för skolans alla digitaliseringsfrågor – från strategier till konkreta tips!

Vi är ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Hos oss kan du bland annat:

  • diskutera och få stöd
  • fortbilda sig
  • programmera
  • testa 3D-skrivare
  • testa symaskiner
  • testa lödstationer
  • testa olika typer av datorer
  • testa robotar

Ett lärande väsby

Initiativet kom ursprungligen från skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. Verksamheten startades 2016 för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp förändringar i styrdokumenten och Skolverkets digitaliseringsstrategi. Det är ett projekt som pågick fram till augusti 2020.

De olika huvudmännen erbjuds, precis som tidigare, möjligheten att använda Väsby Makerspace genom sina förskolor och skolor. På så sätt får de tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med konstruktion, programmering och digital kompetens.

Vinnovaprojektet Makerskola 2015 – 2018

Kommunen medverkade i projektet Makerskola. Projektet genomfördes under stöd av Vinnova och pågick under perioden 2015-2018. Det övergripande syftet var att bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material.

Mer information, artiklar och tips i Makerskolas kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Här hittar du vägen till Väsby Makerspace.

Vill du komma i kontakt med oss på Makerspace? Kanske är du nyfiken eller har några frågor?