Möbleringsprogram

Här presenteras ett urval av utrustning till kommunens offenliga platser som baserar sig både på hållbarhetskrav och estetik.

Möbleringsprogrammet ska ge förutsättningar till att skapa en god sammanhållen utemiljö med avseende på det offentliga rummets utrustning och möblering. Genom att föreslå ett antal produkter för olika användningsområden skapas förståelse för det som redan finns i kommunen och det som ska adderas när vi bygger nytt eller rustar upp platser, stråk och områden. En tydlig strategi i valet av utrustning och möbler ger även ekonomiska fördelar då ett begränsat antal olika produkter underlättar vid underhåll och reparationer.

Senast uppdaterad: 17 april 2024