Trädhandbok

Trädhandboken är ett verktyg och en gemensam grund för att skapa goda förutsättningar för träd i kommunens befintliga miljöer, vid planering och projektering och vid nyanläggning av träd.

Trädhandboken utgör en del av fyra i den Tekniska handboken för Upplands väsby kommun. Kommunen har ett ansvar för att värna, vårda och utveckla sitt trädbestånd.

Senast uppdaterad: 17 april 2024