Gatubelysning

Upplands Väsby arbetar med att stegvis införa en standard för val av belysning, därför ska val ske utifrån teknisk handbok så långt det är möjligt och alla förslag på eventuella undantag ska stämmas av med Gatuingenjör.

Vid projektering av belysning ska därför val av armaturer och stolpar ske enligt tabellerna nedan. Under Armatur- och stolpval görs val utifrån vilken gatutyp det är, vilket sedan hänvisar vidare till olika armatur och stolptyper under flikarna Armaturer och Stolpar.

Vid projektering av gatumiljöer och parkmiljöer finns följande armaturer och stolpar att välja bland.

Table description

Områdestyp

Stolpe

Stolphöjd

Armatur

Ljuskälla

Väg och gata

Genomfartsled

2, 4

8-12 m

A

LED

Lokalgata

1,2

6-8 m

B

LED

Stadslik central gata

2*,3*

6-8 m

C, C2

LED

Parkering

1,2

8-10 m

B

LED

Övergångsställe

2 RAL5017

6 m

D RAL5017

LED

Gång- och cykelbana

Regionala gc-banor

1

4-5 m

E

LED

GC-bana i stadsmiljö

1*,3****

4-5 m

E, F****, G****


Övriga gc-banor

1

4-5 m

E

LED

Park

Stadspark

1

5-6 m

Special***

Special

Fickpark

1

5-6 m

H, I

LED

Anläggningar och grönska

Varierar***

Varierar***

Varierar***

LED

Spotlights

-

-

J, K

LED

Markstrålkastare

-

-

Special***

LED

Pollare

-

-

Special***

LED

Torg

Torg, grundbelysning

1*

4-5 m

H, I

LED

Konstverk

Varierar

Varierar

Varierar

LED

Planteringar

Varierar***

Varierar***

Varierar***

LED

Strålkastare

-

-


LED

Tunnel, viadukt

Tunnlar och viadukter

-

-

L

LED

Bebyggelsemiljö före 1900-talets mitt

Vägar, gator, gc-stråk**

Special**

Special**

Special**

LED

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

1

6-8 m

B

LED

* RAL9005, RAL7022 eller galvaniserad i samråd med gatuingenjör
** i samråd med kommunantikvarie och gatuingenjör
*** i samråd med stadsträdgårdsmästare och gatuingenjör
**** GC-bana i stadsmiljö som delar stolpe med bilväg (stolpe 3) här används samma armaturtyp som till vägen men en mindre variant.

Standardsortiment enligt modeller nedan eller likvärdiga.

Armaturerna ska vara utrustade med styrsystemet Citytouch från Philips med 10 års abonnemang. I de fall armaturerna ej har inbyggt stöd för Citytouch ska i första hand möjligheten att beställa armaturerna med Citytouch direkt från leverantören och i andra hand om det inte är möjligt ska de armaturerna kopplas med styrning av Citytouch från elskåp.

Riktlinjer enligt VGU ska gälla.

Väg och gata

A.

Philips Iridium gen3 medium/large

B.

Philips Clearway gen2

C.

Philips CitySoul gen2 Large

C2.

Philips Towntune

D.

Philips Copenhagen för övergångsställe RAL 5017

Gång- och cykelbana

E.

Philips Clearway gen2

F.

Philips Iridium gen3 mini

G.

Philips CitySoul gen2 Mini

Torg och park

H.

Philips Metronomis LED Fluid

I.

Philips Metronomis LED Torch

J.

Fergin Nightspot B LED

K.

Fergin Nightspot Gobo projektor

Tunnel och viadukt

L.

BB LEDlightpipe

Stolpar ska vara ur standardsortiment enligt modell nedan från Moramast eller likvärdig. Alla stolpar ska vara rotlackade samt tåliga mot klottersanering. Galvaniserade stolpar används om inte annat anges i tabellen. Målade stolpar fabriksmålas i standardkulör. Eftergivliga stolpar ska användas enligt riktlinjer från VGU. För att minimera antalet stolpar ska dubbelarmad stolpe användas där det är möjligt. Inga skyltar får fästas på stolparna.

Bilden visar standard stolparFörstora bilden

Figur 1. Standard stolpar

Bilden visar standardstolparFörstora bilden

Figur 2. Standardstolpar, dubbelarm

Gatubelysningsskåp av typ Ensto E-GBK 63.03 eller likvärdigt ska väljas.

Fundament placeras enligt Figur 3.

Bilden visar en ritning på fundamentFörstora bilden

Figur 3. Fundament

I de fall nyanläggning av gatubelysning sker gäller följande:

Vid förändringar av distributionsnätet, i form av nya anslutningar eller jordtag, kan särskilda säkerhetsåtgärder och mätningar behöva utföras i samverkan med Svenska kraftnät. Dessa förändringar ska anmälas till Svenska kraftnät i enlighet med 3 § elsäkerhetsförordning (2017:218).

En anmälan skickas till registrator@svk.se där ärendet beskrivs, och det bör framgå hur det är projekterat. Svenska kraftnät kommer därefter att besvara och återkomma om villkor och andra åtgärder. Dessa villkor ska vara utförda innan belysningsanläggningen kan byggas och tas i drift. Det kan alltså bli aktuellt att revidera projekterat underlag utefter Svenska kraftnäts villkor, i de fall som anläggningen är belägen nära Svenska kraftnäts ledning.

Gatubelysningen ska styras med en Abelko-enhet.

Senast uppdaterad: 17 april 2024