Avlösning för anhörigvårdare

Om du vårdas av anhöriga kan de ibland behöva avlösning. Det innebär till exempel att de får tid till att vila eller uträtta ärenden. Avlösning kan innebära hjälp från hemtjänsten, plats på korttidsboende eller att du deltar i dagverksamhet.

Senast uppdaterad: 10 november 2021