Anhörigstöd

Du som är anhörig och hjälper en närstående som har till exempelvis psykisk-, fysisk- eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller ett beroende kan själv behöva få stöd. En närstående kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har psykisk-, fysisk-, eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller beroende. Du har alltid möjlighet till enskilt samtal. Vårt anhörigstöd ordnar även anhörigcirklar och föreläsningar med olika teman. Stödet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigkonsulenten för mer information via vårt kontaktcenter Väsby Direkt.

Individuellt stöd för anhörig

För dig som är anhörig erbjuder vi individuellt stöd. Kommunen kan erbjuda tre till fem samtal och du behöver vara 18 år. Vi lägger tonvikten på att ge kunskap om alkohol och drogberoende och dess påverkan på dig och din familj. Vårt mål är att du ska få ökade insikter samt att du kan förbättra din egen livssituation.

Välkommen att kontakta oss på beroendeenheten genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt om du är intresserad av eller vill veta mer om vårt anhörigprogram. Du kan också ringa direkt till beroendeenheten på telefonnummer 08-590 977 75.

Anhörigcirkel för dig som har beroendeproblematik i din närhet

För att öka ditt eget välmående, förståelse för beroendeproblematik och för att möta andra i liknande situation kan du delta i en anhörigcirkel. Det är totalt sex tillfällen. Deltagandet är kostnadsfritt, förenat med tystnadsplikt och helt anonymt. Du behöver vara bosatt i kommunen eller ha en närstående som deltar i beroendeenhetens behandlingsprogram.

Nästa anhörigcirkel

Nästa anhörigcirkel hålls på torsdagar kl 16:00 – 18:00 och startar den 21 april. Cirkeln pågår under 6 torsdagar med sista träffen den 19 maj.

Om du vill veta mer om anhörigcirkeln eller vill delta är du välkommen att ta kontakt med anhörigsamordnare på telefon
08-590 977 33. Du kan också anmäla dig via formuläret här nedan

Anmälan till anhörigcirkel
Anmälan till anhörigcirkel
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig så snart vi kan.
Jag vill anmäla mig till anhörigcirkeln
Jag vill anmäla mig till anhörigcirkeln

Du som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få olika former av stöd. Det kan handla om rådgivande samtal, att du som anhörig vill ha mer information eller möta andra med liknande erfarenheter genom att delta i en anhöriggrupp.

Stöd

För dig som är anhörig till en person med demenssjukdom eller annan fysisk funktionsnedsättning finns möjlighet till anhörigcirklar, föreläsningar samt att gå till träffpunkten.

Anhörigcirkeln startar två gånger per år, vår och höst.

OBS! Behöver din närstående avlösning via hemtjänsten under tiden du är på cirkeln så ansöker du om det hos biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00.

Anhörigstödet anordnar anhörigpromenader på tisdagar. Du är välkommen att höra av dig till anhörigkonsulenterna för mer information.

Kontakt med anhörigkonsulent

Du har också möjlighet att boka ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Kontakta kommunens anhörigkonsulenter på telefonnummer
08-590 975 75 eller 08- 590 971 31.

Boka tid via webben

Du kan även boka en tid Länk till annan webbplats. här på webben för ett rådgörande samtal med anhörigkonsulent.

Anhörigstöd på facebook

Du kan också följa oss via vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Du som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att delta i bland annat föreläsningar och anhörigcirklar. Anhörigcirkeln erbjuds vår och höst. För att minska risken för smittspridning av covid-19 erbjuder vi även anhörigcirklar digitalt via dator eller läsplatta.

Välkommen till höstens anhörigcirkel!
Den här cirkeln vänder sig till dig som är anhörig till en närstående med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) eller psykisk ohälsa. Syftet med cirkeln är att bidra till ökad kunskap och förståelse kring oro och stress som ofta drabbar anhöriga. Deltagarna får se korta filmade föreläsningar och dela erfarenheter med varandra.

Cirkeln är kostnadsfri och har begränsat antal platser. Föranmälan krävs.

Datum:
Onsdagar 9 nov, 16 nov, 23 nov, 30 nov, 1 dec.

Tid
: 14.00-16.00

Lokal:
Drabantgatan 18 i Upplands Väsby

Föranmälan senast 2 november till:

08-518 088 21 eller grupptraff@upplandsvasby.se

Önskar du mer information kontakta:
Kajsa Undin, Anhörigkonsulent
kajsa.undin@upplandsvasby.se eller
08-590 971 31

Kontakt med anhörigkonsulent

Du har också möjlighet att boka ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Kontakta kommunens anhörigkonsulenter på telefonnummer
08-590 975 75 eller 08- 590 971 31.

Boka tid via webben

Du kan även boka en tid Länk till annan webbplats. här på webben för ett rådgörande samtal med anhörigkonsulent.

Anhörigstöd på facebook

Du kan också följa oss via vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

De anhöriga som ger ett regelbundet stöd och omvårdnad till en närstående som är över 65 år med långvarig sjukdom kan ha rätt till en Må bra-check. Må bra-checkens syfte är att ge den anhöriga möjliglighet till hälsofrämjande och förebyggande aktivitet. Må bra-checken kan användas till exempelvis motion, massage, fotvård, samtalsstöd, föreläsning eller kurs/utbildning. (Restaurangbesök, bio, frisörbesök och resor räknas inte in i Må bra-checkens syfte)

Ansök om Må bra-check

För att beviljas en Må bra-check krävs att man bor i Upplands Väsby kommun samt folkbokförd på samma adress som den närstående.

Ansökan görs hos kommunens anhörigkonsulent på telefonnummer 08-590 975 75.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022