Frivilligt arbete och organisationer

Utöver det stöd som kommunen erbjuder finns det olika former av frivilligt arbete och intresseorganisationer som vänder sig till olika målgrupper.

Du som är intresserad av att ge stöd till barn eller unga kan lämna intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Information om kontaktfamilj, familjehem

Det finns mycket som du som privatperson kan hjälpa till med. Du kan till exempel fika med en eller flera nyanlända, träna svenska ord och uttryck eller ge tips på kontakter att nätverka med. Du kan också bli god man eller familjehem.

Information om vad du kan göra för att hjälpa till

I Upplands Väsby finns det intresseorganisationer som tillsammans verkar för personer som lever med funktionsnedsättning.

Information om Funktionsrätt Sverige Länk till annan webbplats.

Information om aktiviteter hos FUB Sollentuna/Väsby Länk till annan webbplats.

Vill du hjälpa till?

Du som vill stödja någon med en funktionsnedsättning kan lämna intresse om att bli kontaktperson.

Information om kontaktperson

I Upplands Väsby finns intresseorganisationer som tillsammans verkar för de äldre. Det finns även olika träffpunkter och möjlighet att träffa en frivillig arbetare i Väntjänsten.

Information om mötesplatser, träffpunkter samt väntjänst

Intresseorganisationer för äldre:

Behöver du stöd och någon att prata med efter att ha blivit utsatt för ett brott? Då kan du kontakta brottsofferjouren. Det är kostandsfritt och sker utifrån dina behov. Brottsofferjouren kan också erbjuda vittnesstöd.

Du som är bosatt i Upplands Väsby och är över 18 år kan kontakta brottsofferjouren.

På brottsofferjourens webbplats finns mer information Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 september 2023