Hemhjälp, hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservice

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av hemtjänst kan du göra en ansökan. Du ansöker digitalt eller genom att skicka in din skriftliga ansökan. Du kan även ansöka genom att kontakta en biståndshandläggare via Väsby direkt på telefonnummer 08-590 970 00. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

Hemtjänsten kan ge stöd och hjälp inom olika områden, till exempel:

  • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
  • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
  • inköp och ärenden
  • måltider
  • ledsagning till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet som exempelvis:

  • trygghetslarm
  • fixartjänster
  • dagverksamhet

Du väljer utförare

Kvalitetsgaranti hemtjänst

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill ha. Du kontaktar själv det företag som du har valt.

Beräkna din avgift

Du kan beräkna din ungefärliga avgift för hemtjänst direkt på vår webbplats. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om du är ensamstående. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om ni är makar och både bor hemma. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad. Avgiftsberäkning för hemtjänst görs för respektive make. Två beräkningar måste därför göras.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Person 1

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad
Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Person 2

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad
Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Information om äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om bostadstillägg?

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående.

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Beställ eller ladda ner ansökningsblanketten på Pensionsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023