Aktiviteter, verksamhet för äldre

Dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre och som har behov av stöd, stimulans och social gemenskap. Verksamheten är indelad i två grupper; en med inriktning mot demenssjukdom och en med social inriktning.

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservice

Hur ansöker jag?

Du ansöker om dagverksamhet digitalt eller genom att skicka in din skriftliga ansökan. Det går också bra att kontakta en biståndshandläggare via Väsby direkt på telefonnummer 08-590 970 00. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Ditt behov av dagverksamhet utreds

Dagverksamhet är en insats för dig som har särskilda behov. Det kan även fungera som avlösning för närstående som vårdar dig.

Insatsen är biståndsbedömd. Det innebär att din ansökan kommer att utredas av en biståndshandläggare.

Aktiviteterna utformas efter dina behov

Dagverksamheten är indelad i två grupper för två olika behov. Den ena har inriktning mot demenssjukdom och den andra har inriktning mot socialt umgänge.

Aktiviteter som erbjuds på dagverksamheten kan till exempel vara:

  • promenader
  • gymnastik
  • sång och musik
  • spel
  • frågesport
  • högläsning
  • hantverk

Kvalitetsgaranti dagverksamhet

Avgift för dagverksamhet

Här hittar du information om avgifter för dagverksamhet. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun

Utförare av dagverksamhet

Dagverksamhet

Utförare

Navet Länk till annan webbplats.

Kommunal

Det finns flera intresseorganisationer i Upplands Väsby som tillsammans verkar för äldre personer. Det finns träffpunkter och möjlighet att träffa en frivillig arbetare i Väntjänsten.

Frivilligt arbete och organisationer för äldre

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022