Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre kan ansöka om olika former av stöd. Det finns även stöd och träffpunkter som inte är biståndsbedömda.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för alla åldrar och anpassas efter vad du behöver hjälp med. Det kan till exempel innebära hjälp med städ och tvätt. Det kan även vara omvårdnad när du till exempel ska duscha eller klä på dig.

Information om hemhjälp, hemtjänst

Bostadsanpassning

Har du en långvarig funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Information om bostadsanpassning

Dagverksamhet

Dagverksamhet kan du som bor hemma och har särskilda behov ansöka om. Dagverksamhet är en verksamhet dit du går för att få social samvaro, känna trygghet och för att höja livskvaliteten.

Information om aktiviteter, verksamhet för äldre

Trygghetslarm och nattkamera

Genom ett trygghetslarm kan du få kontakt med personal alla tider på dygnet. Med hjälp av nattkameran kan du få tillsyn utan att din sömn blir störd. På så sätt kan du känna dig trygg hemma både natt som dag.

Information om trygghetslarm och nattkamera

Väsbyfixaren

Om du behöver hjälp med att ordna något i ditt hem som kräver pall, stol eller stege, kan du ringa Väsbyfixaren. Tjänsten är helt gratis.

Information om Väsbyfixaren

Boende för äldre

När du som äldre inte längre kan bo hemma finns olika typer av boende. Det finns boende anpassat för dig som har demens, och boende för dig som har stora behov av omvårdnad av olika anledningar.

Information om särskilda boenden

Anhörigstöd - för dig som stödjer en närstående i hemmet

Om du hjälper närstående i vardagen kan du ta del av anhörigstöd. Du väljer själv vad du har behov av. Det kan till exempel vara samtal, anhörigcirklar, föreläsningar eller liknande.

Information om anhörigstöd

Frivilligt arbete och organisationer

För dig som vill träffa andra och knyta nya sociala kontakter finns olika träffpunkter. Du kan även kontakta Väntjänsten så kommer någon hem till dig.

Information om frivilligt arbete och organisationer

God man och förvaltare

​Du som vill ha hjälp att bevaka dina rättigheter eller sköta din ekonomi kan ansöka om god man eller förvaltare.

Information om god man, förvaltare, förmyndare

För dig som behöver hjälp med resor eller har behov av att kunna parkera nära din destination finns flera tjänster. Du kan till exempel ansöka om:

  • turbundna resor
  • färdtjänst
  • riksfärdtjänst
  • sjukresor
  • parkeringstillstånd.

Information om resor, transporter och besök

Har du frågor?

Kommunens äldrelots ger information, råd och vägledning i frågor som rör äldre.

Kontakta äldrelotsen

Senast uppdaterad: 7 maj 2024