Dagverksamhet, social verksamhet för äldre

Dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre och som har behov av stöd, stimulans och social gemenskap. Verksamheten är indelad i två grupper; en med inriktning mot demenssjukdom och en med social inriktning.

Så ansöker du om stödet

Du behöver själv ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Du kan göra en skriftlig eller muntlig ansökan. Det är biståndsenheten som beslutar om stöd utifrån dina behov.

Det finns flera olika sätt du kan ansöka på:

Ansök med blankett

Fyll i blanketten SoL, ansök om tillstånd som du skickar in till kommunen.

Blanketten SoL, ansök om bistånd

Återta ansökan

Om du vill återta din ansökan kan du höra av dig till Väsby Direkt eller din biståndshandläggare. Du kan återta dina ansökan både muntligt och skriftligt.


Efter att du har gjort en ansökan tar en biståndshandläggare kontakt med dig och bokar tid för ett möte. Mötet är oftast hemma hos dig. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är biståndshandläggaren som beslutar om vilket stöd du blir beviljad.


Om du behöver hjälp med din ansökan om äldreomsorg kan du be en annan person att vara ditt ombud. Du kan även få hjälp med tolk. Du kan välja om du vill ha med dig någon på mötet, exempelvis en vän eller anhörig.

När du lämnat all information gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut om vilket stöd du har rätt till, ett så kallat biståndsbeslut. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.


Oftast är handläggaren klar med din ansökan inom tre veckor och kan då lämna besked till dig, men ibland kan det ta längre tid. Hur lång tid det tar att få ett beslut varierar. Mindre utredningar tar kortare tid än mer omfattande utredningar. Dagarna räknas från den dagen din ansökan inkom.


Vid behov kan du få beslutet översatt till ett av minoritetsspråken.

Om dina behov förändras kan du när som helst göra en ny ansökan.


Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre, för vuxna personer med funktionsnedsättning samt för barn och unga med fysisk funktionsnedsättning Pdf, 2 MB.

Överklaga ett avslagsbeslut

Att få avslag på en ansökan betyder att ansökan inte beviljas eller godkänns. Du kan få avslag på hela eller vissa delar av din ansökan. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Du måste överklaga till Förvaltningsrätten inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med hur du gör om du vill överklaga.

För närvarande är det endast dagverksamheten Navet som går att välja. Navet drivs av kommunen.

Utförare av dagverksamhet

Dagverksamhet

Utförare

Navet Länk till annan webbplats.

Kommunal

Aktiviteterna utformas efter dina behov

Dagverksamheten är indelad i två grupper för två olika behov. Den ena har inriktning mot demenssjukdom och den andra har inriktning mot socialt umgänge.

Aktiviteter som erbjuds på dagverksamheten kan till exempel vara:

  • promenader
  • gymnastik
  • sång och musik
  • spel
  • frågesport
  • högläsning
  • hantverk.

Kvalitetsgaranti för dagverksamhet

Avgift för dagverksamhet

Här hittar du information om avgifter för dagverksamhet. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun

Det finns flera intresseorganisationer i Upplands Väsby som tillsammans verkar för äldre personer. Det finns träffpunkter och möjlighet att träffa en frivillig arbetare i Väntjänsten.

 

Frivilligt arbete och organisationer för äldre

Har du frågor?

Kommunens äldrelots ger information, råd och vägledning i frågor som rör äldre.

Kontakta äldrelotsen

Senast uppdaterad: 30 april 2024