Om Gunnes gård

Vikingagården Gunnes gård är ett friluftsmuseum i Upplands Väsby. Här återskapar vi miljön och livet på en bondgård från yngre järnåldern – den tid vi brukar kalla vikingatiden.

Drönarbild av Gunnes gård

Gunnes gård är en rekonstruktion av en vikingatida gård från början av 1000-talet. Gården är vackert belägen i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna.

Flera sevärdheter

Här finns bronsåldersrösen, gravfält från järnåldern och flera runstenar. På en av runstenarna står det "Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru". Det är efter den stenen som Gunnes gård har fått sitt namn.

Kontakta oss och följ oss i sociala medier.

På Gunnes gård finns flera djur – precis som på en vikingatida bondgård.

Vikingagården Gunnes gård är ett kommunalt museum som ägs och drivs av Upplands Väsby kommun.

Lärare, hembygdsaktiva och personal på Gunnes gård, sammanlagt tio personer, grävde i juni 1996 ut ett par stensättningar på gravfält nr 13 intill Gunnes går...