Tidplan

Här kan du se en tidplan över arbetet med projektet Fyrklövern. Den går från idéarbete till projektet bedöms vara färdigbyggt.

 • 2020 - Inflyttning för boende i ett av Brabos hyresbostäder på Dragonvägen.
 • 2020 - Blå parken öppnades för allmänheten.
 • 2021 - Sveafastigheter, Riksbyggen och JM blev klara för inflyttning.
 • 2022 - Ombyggnaden av Mälarvägen-Husarvägen-Ekebovägen.
 • 2028 - Samtliga projekt i Fyrklövern etapp 1 förväntas vara färdigbyggda och inflyttade.

 • 2018 - De första boende flyttade in (Junior Living).
 • 2019 - Detaljplanerna för Ekebo (Stena Fastigheter) och Dragonvägen östra 2 (ALM Equity) vann laga kraft.
 • 2019 - Inflyttning för boende i Riksbyggen StegEtt och stadsradhusen byggda av TB-Gruppen Bostad.
 • 2019 - Byggstart för JM.
 • 2019 - Vi börjar bygga om Mälarvägen-Husarvägen-Ekebovägen. Arbetet beräknas att pågå till slutet av 2022.
 • 2019 - Planeringen av Fyrklövern etapp 2 inleds. Det är en detaljplan i Fyrklöverns andra etapp.

 • Vår 2016 - Detaljplanen för Östra Vilunda vann laga kraft. Det är området runt Vittraskolan där Väsbyhem, TB-Gruppen Bostad, SHH Bostad och Riksbyggen/Bonum ska bygga bostäder.
 • Sommar 2016 - Markarbeten för att bygga infrastruktur startade på Dragonvägen.
 • Höst 2016 - Detaljplanen för Dragonvägen östra 1 vann laga kraft. Där ska Riksbyggen/StegEtt bygga bostäder.
 • Vår 2017 - Markarbeten för att bygga lokalgator och infrastruktur startade på före detta gymnasietomten.
 • Vår 2017 - Markarbeten för Blå parken påbörjades.
 • Vår 2017 - Detaljplanen för västra Vilunda vann laga kraft. Där ska JM, Seniorgården, HSB, Junior Living, UniverCity och Savana bygga bostäder.
 • Sommar 2017 - Detaljplanen för Drabanten vann laga kraft. Där ska Svea Fastigheter bygga bostäder och vårdboende åt SilverLife.
 • Oktober 2017 - Dragonvägen öppnar för trafik igen.
 • Oktober 2017 - Detaljplanen för Väster om Dragonvägen vann laga kraft. Där ska Brabo bygga cirka 220 stycken bostads- och hyresrätter i området.
 • Oktober 2017 - Byggstart för de första bostäderna på Dragonvägen. Byggaktör är Riksbyggen.

 • 2010 - Idéarbetet Väsby Labs inleds. Syftet var att ta fram idéer på hur området kan utvecklas. Arbetet leddes av kommunen tillsammans med Väsbybor, politiker, byggaktörer, forskare, företagare och många andra.
 • 2012 - Kommunstyrelsen godkände planprogrammet för området Fyrklövern. Planprogram är en översiktlig beskrivning av hur området ska utvecklas.
 • 2013 - Detaljplanearbetet för gatunätet och infrastruktur började.
 • 2014 - Detaljplanarbetet för kvartersmark (bostäder) började. Totalt är det sju detaljplaner i Fyrklövern etapp 1.
 • 2015 - Detaljplanen för gatunätet och infrastruktur vann laga kraft.

Fyrklövern i framtiden

Tidigare projektansvarig Alarik von Hofsten berättar om framtiden i Fyrklövern.

Senast uppdaterad: 22 november 2023