ALM Equity

ALM planerar att bygga 116 stycken bostäder i centrala Upplands Väsby.

Illustration: Varg arkitekter

Illustration: Varg arkitekter

Fastigheten kommer ligga längs Dragonvägen i direkt anslutning till Väsby Centrum, nära pendeltågsstationen och E4:an. Här planeras 116 lägenheter, lokaler i gatuplaner och 60 p-platser i garage.

Området Fyrklövern, där bostäderna kommer byggas, är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

Illustration med vy över gård, pergola i förgrunden.

Illustration: Varg arkitekter

Senast uppdaterad: 22 november 2023