Hotell- och turismelever på APL på Teneriffa

Elev och handledare på praktikplats

Foto: Eva-Lisa Rebmann

Elev och handledare på praktikplats

Foto: Eva-Lisa Rebmann

Foto över Teneriffa

Foto: Eva-Lisa Rebmann

Just nu genomför några av skolans elever på hotell- och turismprogrammet sin praktik på Teneriffa genom Erasmus+ mobilitet.

Erasmus + mobilitet är ett EU-financierat program där elever ges möjlighet att göra en del av sin APL utomlands.

För eleverna innebär detta bland annat ökad anställningsbarhet, ökad motivation till vidare studier, ökad interkulturell förståelse, förbättrade språkkunskaper samt ökad självtillit.

Skolan har genom Erasmus + ett samarbete med Teneriffe Job Training och just nu är några elever i årskurs 3 på olika hotell på Teneriffa.

Senast uppdaterad: 27 januari 2023