NA16 på forskningsresa

Varje år åker våra naturtreor på en forskningsresa som en del av sitt gymnasiearbete. I år blev Gotland resmålet för NA16.

Fotografi med elever som håller i håvar på en strand

Gymnasiearbetet (examensarbetet) på naturvetenskapsprogrammet sker i år i samarbete med Uppsala universitet. Som ett led i detta gjorde klass NA16 förra veckan en studieresa till Gotland, för att genomföra marinbiologiska exkursioner tillsammans med forskare från universitetet. Klassen besökte också Uppsala universitets campus på Gotland där de tog del av föreläsningar och genomförde laborationer. Eleverna fick också ta del av Visbys spännande medeltidshistoria och geologiska förhållanden.

Klassens gemensamma forskningsprojekt syftar i år till att undersöka sambanden mellan övergödning och förekomsten av djurliv i Östersjön. De elever som läser programmets samhällsvetenskapliga inriktning studerar också hur arbetet mot övergödning bedrivs på olika politiska nivåer, i Sverige och inom EU.

Senast uppdaterad: 4 december 2018