• Startsida
  • / Upplands Väsby är länets näst bästa avfallskommun

Upplands Väsby är länets näst bästa avfallskommun

Avfall Sverige har genomfört sin nationella avfallsranking och Upplands Väsby är den näst bästa avfallskommunen i Stockholm län.

Bild på två olika sopkärl längs en gata med radhus

Foto: Mostphotos

Avfall Sveriges årliga undersökning för 2022 visar att Väsby är näst bästa avfallskommunen i länet. Upplands Väsby har klättrat rejält och hamnar nu på plats 36 av alla Sveriges kommuner. Det innebär en klättring på 71 placeringar från förra året. Totalt fick Väsby ett index på 76,4 av 100, vilket visar på ett gott arbete med avfall och återvinning.

Vi är mycket stolta och glada över att Upplands Väsby placerat sig på andra plats i länet. Det är en indikation på att vårt arbete har gett resultat och på att samarbetet med Väsbyborna fungerar bra, säger Celeste Hoffman kretsloppschef på kontoret för samhällsbyggnad.

Vi fortsätter det goda arbetet

Avfallshantering är en stor prioritet i kommunens arbete med miljöfrågor och hållbarhet. Undersökningen visar att Väsbyborna är bra på att sortera sitt avfall och att kommunens avfallsarbete resulterat i minskade avfallsmängder.

Trots att befolkningen ökar i Väsby så ökar inte avfallsmängderna. Avfallsmängderna minskar samtidigt som återvinningsgraden ökar. Förhoppningsvis är detta början på en positiv trend som håller i sig.

Väsbyborna är bra på att sortera ut sitt avfall och att återvinna så vi vill passa på att tacka alla för ett gott samarbete under året, fortsätter Celeste Hoffman kretsloppschef på kontoret för samhällsbyggnad.

På Avfall Sveriges webbplats kan du läsa mer om undersökningen och se hela listan med kommuner. Länk till annan webbplats.

Läs mer om kommunens arbete med avfall och återvinning.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomförs av Avfall Sverige och statistiken avser 2022. Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 17 nyckeltal inom fem områden; avfallsmängder, förebyggande, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Senast uppdaterad: 3 juli 2023