• Startsida
  • / Tillsammans för ett ännu mer hållbart Väsby

Tillsammans för ett ännu mer hållbart Väsby

Klimatförändringarna blir allt tydligare runt om i världen. Många vill kunna arbeta och bo där det går att göra hållbara val.

Solceller på taket på Väsby skola.

På Väsby skola monterades solceller i augusti 2023. De beräknas producera 62 000 kWh per år. Det betyder att skolans elkostnader minskar med cirka 15 % per år.

För att minska vår påverkan på miljön och möta behoven har flera strategiska inriktningar tagits fram och konkreta åtgärder genomförts.

Solceller och återbruk

Bland annat ska alla kommunala verksamheter vara fossilbränslefria och energieffektiva år 2030. Vi har installerades solceller på taket på fotbollshallen i Vilundaparken, förskolan Spargrisen och på Väsby skola. Vi byter ut lamporna i gatubelysningen till LED. Våra ungdomsverksamheter återbrukar genom att laga och låna saker.

Väsby ska vara en förebild för en hållbar utveckling. Vi ska tillsammans med medborgare, företagare och föreningar skapa ett ännu mer hållbart Väsby, klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottets ordförande Margareta Hamark (L).

Gratis rådgivning

Vi erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning för medborgare, föreningar och företag. Du kan få råd om hur du sänker dina energikostnader, minskar energianvändningen och installerar solceller.

Fler tips och information om rådgivningen.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024