• Startsida
  • / Brottsförebyggande arbete - tema vid näringslivslunch

Brottsförebyggande arbete - tema vid näringslivslunch

Det brottsförebyggande arbetet är högt prioriterat i Upplands Väsby. Det var också temat på Näringslivslunchen i november.

En man står och presenterar. Han står vid ett ståbord med en dator och i bakgrunden syns en bild på händer som formar ett hjärta. I mitten av hjärtat syns en text, Trygg i Väsby.

Bild: Per-Ola Lindahl, näringslivschef Upplands Väsby kommun presenterar upplägget av Näringslivslunchen.

Näringslivslunchen är ett forum där företagare, representanter från kommunens tjänstepersoner och politiker ses. Man diskuterar aktuella frågor och tar fram förslag för att skapa ännu bättre förutsättningar till att driva företag i Upplands Väsby.

Näringslivslunchen arrangeras i samarbete med Väsby Promotion. Temat denna gång var trygghet och säkerhet med fokus på hur ett närmare samarbete kan stärka det brottsförebyggande arbetet.

Cirka 60 företag deltog tillsammans med kommunens representanter. Några förslag och tips som togs upp i samtalen under Näringslivslunchen var:

  • Anmäl alltid till Polisen när brotts begåtts eller vid misstanke om brott.
  • Företagare som är verksamma på samma plats kan använda appen - Grannsamverkan.
  • Underlätta för fler ungdomar att komma ut i sommarjobb eller korttidsjobb.
  • Samarbeta med lokala föreningar för att skapa kontakt med unga i Väsby.

Brottslighet och otrygghet är den fråga som flertalet företag tycker är ett viktigt område för kommunen att prioritera. Ett arbete som vi behöver hantera med gemensamma krafter på flera olika håll. Nu ska vi arbeta vidare med de konkreta tips och idéer som vi fick med oss från mötet, säger kommunens näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Fler Väsbybor känner sig trygga

Lokalpolisen och kommunens brottsförebyggande team presenterade en aktuell lägesbild av trygghet- och säkerhetsarbetet i Upplands Väsby kommun. Ungefär 20 procent av Väsbyföretagen upplever att brottslighet eller otrygghet påverkar dem negativt, enligt Svenskt näringsliv undersökning.

En trygghetsmätning som gjordes bland Väsbybor från april till augusti 2023 visade en förbättring i Upplands Väsby jämfört med andra kommuner i länet. Trygghetsmätningen genomförs årligen i 23 av länets 26 kommuner och vid årets mätning svarade 43 procent av de tillfrågade Väsbyborna. Andelen som känner sig trygga utomhus kvällstid har ökat från 51 procent (2020) till 64 procent 2023.

Färre Väsbybor än tidigare upplever problem med dålig belysning, klotter, nedskräpning eller skadegörelse i sitt närområde.

Länkar till webbplatser för mer information

Här finns länkar för mer information kopplat till de olika förslag och tips som kom upp under Näringslivslunchen. Länkar till trygghetsmätningen och Svenskt Näringlivs ranking finns också tillgängliga här.

Ranking Svenskt Näringsliv 2023, Upplands Väsby Länk till annan webbplats.

Trygghetsmätning i Upplands Väsby 2023

Polisens webbplats - Anmälan brott eller tips för att förhindra brott Länk till annan webbplats.

Information om Grannsamverkan Länk till annan webbplats.

Medley och Messingen är stolta arbetsgivare till unga Väsbybor Länk till annan webbplats.

Register över föreningar i Upplands Väsby Länk till annan webbplats.

 

Näringslivslunchen arrangeras i samarbete med Väsby Promotion.

Till Väsby Promotions webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 december 2023