• Startsida
  • / Nu börjar vi anlägga två nya våtmarker i Väsby

Nu börjar vi anlägga två nya våtmarker i Väsby

Arbetet med att anlägga nya våtmarksdammar i Sättra gårds naturreservat och vid Eds kyrka har startat nu i december.

Ett brett dike med vass, gräs och öppet vatten. I bakgrunden skymtar sjön bakom träd.

Diket som leder ut näringsrikt vatten i Edssjön i bakgrunden. Med en våtmark mellan diket och sjön bromsas vattnet och näringen fastnar i våtmarken i stället för att rinna ut i sjön och bidra till övergödning.

Våtmarkerna ska rena vatten som kommer från jordbruksmarkerna och rinner ut i Mälaren och Edssjön från kväve och fosfor. Det förbättrar vattenkvalitén i sjöarna och minskar risken för övergödning. Våtmarker bidrar också till biologisk mångfald och skapar en bra miljö för fåglar, grodor och insekter.

Vid Eds kyrka och i Sättra Gårds naturreservat

Den ena våtmarksdammen anläggs nära Eds kyrka av Upplands Väsby kommun i samarbete med Antuna Gård. Den andra anläggs på kommunens mark i Sättra Gårds naturreservat. Sättra Gård, som är kommunens jordbruksarrendator, är med och anlägger båda dammarna.

Redan nästa vår kommer de nya våtmarkerna att hjälpa till att rena vattnet, öka den biologiska mångfalden och ge fler och ännu bättre naturupplevelser för Väsbybor och andra som besöker områdena.

Sanda våtmark blev först klar

I Upplands Väsby finns sedan tidigare Sanda våtmark, som anlagts i Fresta, strax norr om Bollstanässkolan. Den blev klar våren 2022. Sanda våtmark har gynnat gäddor, fåglar och växtlighet och lockat många besökare.

Läs mer om Sanda våtmark

Senast uppdaterad: 12 januari 2024